Mã CK:

HHP - CTCP GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ phiếu thưởng 09/12/2022
10/12/2022
1000/65
Phát hành thêm: 0

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65
Phát hành khác 23/12/2021
23/12/2021
Phát hành thêm: 10,000,000

HHP: 23.12.2021, niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (22/12/2021 15:29)
HHP: Đã chào bán 10.000.000 cp trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (23/11/2021 09:43)
HHP: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 30.069.824 cp (23/11/2021 09:42)
Cổ phiếu thưởng 02/04/2021
18/05/2021
200/13
Phát hành thêm: 1,170,000 (-899824)

Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 200:13

HHP: Giao dịch 2.069.824 cp niêm yết bổ sung (18/05/2021 09:34)
HHP: Đã phát hành 900.000 cp ESOP (12/04/2021 16:12)
HHP: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 20.069.824 cp (12/04/2021 16:08)

18/05/2021 ## HHP: Giao dịch 2.069.824 cp niêm yết bổ sung
Cổ phiếu thưởng 07/08/2019
12/09/2019
100/15
Phát hành thêm: 1,500,000

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

HHP: Chấp thuận niêm yết bổ sung 8.000.000 cổ phiếu (12/09/2019 15:06)
HHP: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 18.000.000 cp (22/08/2019 17:10)
Phát hành khác 07/08/2019
12/09/2019
Phát hành thêm: 6,500,000

HHP: Đã phát hành 6.500.000 cp riêng lẻ (22/08/2019 17:09)

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN