Mã CK:

DTV - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 28/02/2020
17/04/2020
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/05/2019
21/06/2019
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/02/2019
19/04/2019
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 13/06/2018
25/06/2018
14%
1400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2018
3. Lý do và mục đích:
*      Trả cổ tức bằng tiền mặt:
     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 25/06/2018.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/06/2018 và xuất trình CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
Cổ tức bằng tiền 23/03/2018
07/05/2018
16%
1600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 19/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9,TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
          - Nội dung họp: Nội dung họp và tài liệu sẽ công bố sau trên website: www.diennongthontv.com
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 07/05/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 07/05/2018 và xuất trình CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
Cổ tức bằng tiền 28/04/2017
12/05/2017
18%
1800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,800 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 12/05/2017.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/05/2017 và xuất trình CMND hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
Cổ tức bằng tiền 19/08/2016
15/09/2016
13%
1300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. 1.300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016
Cổ tức bằng tiền 01/04/2015
07/05/2015
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015
Cổ tức bằng tiền 02/04/2014
09/05/2014
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014
Cổ tức bằng tiền 01/04/2013
09/05/2013
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2013
Cổ tức bằng tiền 29/03/2012
09/05/2012
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2012
Cổ tức bằng tiền 06/04/2011
28/04/2011
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2011

Danh Mục Tin Tức: