Mã CK:

CII - CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 22/10/2020
30/11/2020
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 18/07/2019
18/07/2019
Phát hành thêm: 124,879

CII: 18.7.2019, niêm yết bổ sung 124.879 cp (16/07/2019 17:22)
Đàm phán thu hồi vốn dự án hơn ngàn tỷ, CII có thể huỷ kế hoạch phát hành 800 tỷ trái phiếu trong quý 3 (12/07/2019 09:57)
CII: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 247.838.282 cp (26/06/2019 15:37)
Phát hành khác 01/02/2019
01/02/2019
Phát hành thêm: 3,000,000

CII: 1.2.2019, niêm yết bổ sung 3.000.000 cp (31/01/2019 08:41)
CII: 30.12.2019, giao dịch 3.000.000 cp niêm yết bổ sung (31/01/2019 08:39)
CII: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 247.713.403 cp (28/12/2018 11:10)
CII: Đã phát hành 3.000.000 cp ESOP (28/12/2018 11:10)
Phát hành khác 18/07/2018
18/07/2018
Phát hành thêm: 236,858

CII: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 244.713.403 cp (24/07/2018 16:47)
CII: 26.7.2018, giao dịch 236.858 cp niêm yết bổ sung (19/07/2018 13:49)
CII: 18.7.2018, niêm yết bổ sung 236.858 cp (17/07/2018 16:55)
Phát hành khác 04/07/2017
04/07/2017
Phát hành thêm: 4,978,178

CII: 10.7.2017, giao dịch 4.978.178 cp niêm yết bổ sung (04/07/2017 11:07)
CII: 04/07/2017, niêm yết bổ sung 4.978.178 cp (03/07/2017 09:51)
CII: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 246.244.905 cp (15/06/2017 14:38)
Cổ tức bằng tiền 01/03/2017
28/04/2017
5.50%
550 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền. 550đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2017
Cổ tức bằng tiền 26/12/2016
20/01/2017
6.50%
650 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền. 650đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2016
Phát hành khác 23/11/2016
23/11/2016
Phát hành thêm: 1,000,000

CII: 23/11/2016, niêm yết 993.600 cp (22/11/2016 14:34)

CII: Đã phát hành 993.600 cp ESOP (01/11/2016 15:37)
CII: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 241.266.727 cp (01/11/2016 00:00)
CII: 28.9.2018, giao dịch 6.400 cp niêm yết bổ sung (11/10/2016 17:19)
Cổ tức bằng tiền 18/07/2016
18/08/2016
6.50%
650 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt. 650đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2016
Phát hành khác 13/07/2016
13/07/2016
Phát hành thêm: 13,673,830

CII: 13.7.2016, niêm yết bổ sung 13.673.830 cổ phiếu

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 273.828.237 cổ phiếu (Hai trăm bảy mươi ba triệu tám trăm hai mươi tám ngàn hai trăm ba mươi bảy cổ phiếu)
- Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 2.738.282.370.000 đồng (Hai ngàn bảy trăm ba mươi tám tỷ hai trăm tám mươi hai triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/07/2016
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi niêm yết CII41401 đợt 3 ngày 23/06/2016 theo thông báo số 548/TB-SGDHCM ngày 10/05/2016.
Phát hành khác 25/02/2016
25/02/2016
Phát hành thêm: 32,090,369

CII: 25.2.2016, niêm yết bổ sung 32.090.369 cổ phiếu

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 260.154.407 cổ phiếu (Hai trăm sáu mươi triệu một trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm lẻ bảy cổ phiếu)
- Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 2.601.544.070.000 đồng (Hai ngàn sáu trăm lẻ một tỷ năm trăm bốn mươi bốn triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/02/2016
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ cho Goldman Sachs Asset Management (GS) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC).
Phát hành khác 04/12/2015
04/12/2015
Phát hành thêm: 1,006,400

CII: 4.12.2015, niêm yết bổ sung 1.006.400 cổ phiếu (02/12/2015 11:25)
CII: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 218.254.038 cp (02/12/2015 11:23)
CII: Đã phát hành 1.006.400 cp ESOP (19/11/2015 00:00)
Cổ tức bằng tiền 03/11/2015
20/11/2015
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015
Phát hành khác 02/10/2015
02/10/2015
Phát hành thêm: 14,618,500

CII: 2.10.2015, niêm yết bổ sung 14.618.500 cổ phiếu (30/09/2015 14:43)
CII: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 217.247.638 cp (29/09/2015 17:15)
CII: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành 14.618.500 cp (18/09/2015 15:59)
Cổ tức bằng tiền 14/09/2015
25/09/2015
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức còn lại năm 2014; tạm ứng cổ tức năm 2015. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2015
Phát hành khác 12/08/2015
12/08/2015
Phát hành thêm: 19,600

CII: 12.8.2015, giao dịch 19.600 cp niêm yết bổ sung (06/08/2015 11:03)
Phát hành khác 03/08/2015
03/08/2015
Phát hành thêm: 7,318,634

CII: 3.8.2015, giao dịch 7.318.634 cp niêm yết bổ sung (27/07/2015 10:00)

CII: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 202.609.538 cp (27/07/2015 10:02)
Phát hành khác 31/07/2015
31/07/2015
Phát hành thêm: 9,810,000

CII: 31.7.2015, niêm yết bổ sung 9.810.000 cp (30/07/2015 10:55)
Cổ tức bằng tiền 12/02/2015
16/03/2015
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền. 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015
Phát hành khác 27/01/2015
27/01/2015
Phát hành thêm: 8,536,000

CII: 2.2.2015, giao dịch niêm yết bổ sung 8.536.000 cổ phiếu
Ngày 23/01/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 56 /TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII) như sau:
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 23/QĐ-SGDHCM ngày 23/01/2015) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.536.000 cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ cho Goldman Sachs Asset Management (GS).
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 195.290.904 cổphiếu.
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1.952.909.040.000 đồng.
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/01/2015
- Ngày chính thức giao dịch: 02/02/2015
Phát hành khác 08/01/2015
08/01/2015
Phát hành thêm: 71,187,904

CII: 14.1.2015, giao dịch niêm yết bổ sung 71.187.904 cổ phiếu
Ngày 06/01/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 09/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII) như sau:
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 03 /QĐ-SGDHCM ngày 06/01/2015) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : CII
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 71.187.904 cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi niêm yết CII41401 đợt 1 ngày 23/12/2014 .
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 186.754.904 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1.867.549.040.000 đồng.
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/01/2015
- Ngày chính thức giao dịch: 14/01/2015


HSX
Phát hành khác 26/12/2014
26/12/2014
Phát hành thêm: 40,000

CII: 26.12.2014, niêm yết bổ sung 40.000 cổ phiếu (25/12/2014 10:04)
Phát hành khác 07/05/2014
22/08/2014
Phát hành thêm: 2,665,500

Thực hiện quyền mua Trái phiếu chuyển đổi. tỷ lệ 100:1. 1.000.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2014
Ngày nộp tiền: 16/05/2014-12/06/2014

--

CII: 22.8.2014, niêm yết bổ sung 2.665.500 cp

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 112.861.500 cổ phiếu ( Một trăm mười hai triệu tám trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm cổ phiếu)

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 115.527.000 cổ phiếu ( Một trăm mười lăm triệu năm trăm hai mươi bảy ngàn cổ phiếu)

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/08/2014
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyểnđổi trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.
Hệ số: 1
Phát hành khác 14/02/2014
14/02/2014
Phát hành thêm: 60,000

CII: 14/2, giao dịch 60.000 cổ phiếu ESOP

CII: SL cp có quyền biểu quyết đang lưu hành là 112.861.500 cp (27/01/2014 10:09)
Cổ tức bằng tiền 02/01/2014
24/01/2014
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2014
Cổ tức bằng tiền 18/09/2013
30/10/2013
4%
400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền 400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2013
Cổ tức bằng tiền 14/11/2012
28/12/2012
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2012
Cổ phiếu thưởng 24/08/2012
18/10/2012
2/1
Phát hành thêm: 37,540,500 (-180000)

CII: 24/8 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng 2:1
Cổ đông sở hữu 02 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

--------
CII: 18/10 - Giao dịch bổ sung 37.720.500 cổ phiếu (11/10/2012 17:43)
(180000???)
Cổ tức bằng tiền 07/05/2012
15/06/2012
18%
1800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức tiền mặt năm 2011 1.800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2012
Cổ tức bằng tiền 25/02/2011
15/03/2011
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2011
Cổ tức bằng tiền 10/12/2010
14/01/2011
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2010
Cổ tức bằng tiền 14/01/2010
01/02/2010
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2009, 1.000 đ/cp
Cổ phiếu thưởng 14/01/2010
15/03/2010
2/1
Phát hành thêm: 25,027,000

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/1/2010 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1/2010.

CII: Niêm yết và giao dịch 25.027.000 cổ phiếu phát hành thêm

Ngày chính thức giao dịch: 10/02/2010
Mua cổ phiếu quỹ 22/10/2009
22/10/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: -2,000,000

CII : Đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu quỹ

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/07/2009 đến ngày 22/10/2009.
Phát hành khác 30/09/2009
30/09/2009
Phát hành thêm: 10,054,000

CII: 30/9-Giao dịch 10.054.000 cổ phiếu phát hành thêm

+ Cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi: 9.994.000 cổ phiếu.
+ Cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV : 60.000 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 100.540.000.000 đồng (Một trăm tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng).
Cổ tức bằng tiền 24/08/2009
11/09/2009
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2009, 1.000 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 23/02/2009
16/03/2009
9%
900 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2008, 900 đ/cp
Mua cổ phiếu quỹ 21/01/2009
21/01/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: 795,430

CII: Đã mua lại 795.430 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 795.430 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 1.204.570 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ đã giao dịch (mua): 795.430 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu.
Mua cổ phiếu quỹ 17/10/2008
17/10/2008
KL cổ phiếu quỹ mua: 704,570

Theo đó, từ ngày 17/07/2008 đến ngày 17/10/2008, CII đã mua lại 704.570 cổ phiếu và đã đăng ký mua tiếp 795.430 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là từ ngày 27/10/2008 đến ngày 27/01/2009.
Cổ tức bằng tiền 05/09/2008
30/09/2008
9%
900 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bổ sung năm 2007 và đợt 1 năm 2008, 900đ/CP
Mua cổ phiếu quỹ 09/07/2008
09/07/2008
KL cổ phiếu quỹ mua: 500,000

Theo đó, từ ngày 30/05/2008 đến ngày 9/07/2008 CII đã mua xong 500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch là Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.
Cổ tức bằng tiền 25/01/2008
22/02/2008
8%
800 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2007, 800 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 15/08/2007
31/08/2007
6%
600 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2007, 600 đ/cp + cổ tức bổ sung năm 2006, 100 đ/cp
Phát hành hiện hữu 15/08/2007
31/08/2007
4/1
(giá: 34,600)
Phát hành thêm: 7,500,000

Cổ tức đợt 1/2007, 600 đ/cp + cổ tức bổ sung năm 2006, 100 đ/cp
Phát hành khác 15/08/2007
31/08/2007
Phát hành thêm: 2,498,500

Cổ tức đợt 1/2007, 600 đ/cp + cổ tức bổ sung năm 2006, 100 đ/cp
Phát hành khác 15/08/2007
31/08/2007
Phát hành thêm: 1,500

Cổ tức đợt 1/2007, 600 đ/cp + cổ tức bổ sung năm 2006, 100 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 05/02/2007
28/02/2007
6%
600 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2006, 600 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 09/08/2006
25/08/2006
6%
600 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2006, 600 đ/cp

Danh Mục Tin Tức: