Mã CK:

AAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 26/02/2020
09/03/2020
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 11/04/2019
17/05/2019
100/30
Phát hành thêm: 2,410,710

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30

AAM: 17.5.2019, niêm yết bổ sung 2.410.710 cp (15/05/2019 17:27)

Tong co phieu niem yet: 12,346,411
Cổ tức bằng tiền 21/02/2019
22/03/2019
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP
Mua cổ phiếu quỹ 03/12/2018
03/12/2018
KL cổ phiếu quỹ mua: 1,900,000

AAM: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 8.035.701 cp (03/12/2018 16:30)
AAM: Đã mua 1.900.000 cp làm cp quỹ (29/11/2018 17:09)

Gia mua trung binh 14.6
Cổ tức bằng tiền 07/11/2018
29/11/2018
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Mua cổ phiếu quỹ 06/09/2018
06/09/2018
KL cổ phiếu quỹ mua: -2,700,000

AAM: 6.9.2018, niêm yết bổ sung 2.700.319 cp (05/09/2018 11:23)
Phát hành khác 31/08/2018
31/08/2018
Phát hành thêm: -2,700,139

Hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, Thủy sản Mekong đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc
Sau khi hủy cổ phiếu quỹ, vốn điều lệ Thủy sản Mekong giảm xuống dưới 120 tỷ đồng - mức tối thiểu của doanh nghiệp được niêm yết trên HoSE.
Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu AAM của CTCP Thủy sản Mekong vào diện cảnh báo và khả năng bị hủy niêm yết.

Thủy sản Mekong giảm vốn điều lệ từ trên 126 tỷ đồng xuống còn hơn 99 tỷ đồng

Theo văn bản gửi Thủy sản Mekong, HoSE thông báo đưa cổ phiếu AAM vào diện bị cảnh báo từ 31/8/2018 do vốn điều lệ đã góp của công ty giảm xuống dưới 120 tỷ đồng tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra HoSE cũng thông báo "các trường hợp chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc", bao gồm việc các tổ chức niêm yết không đáp ứng được các điều kiện, trong đó có việc vốn điều lệ giảm xuống dưới 120 tỷ đồng: Theo quy định trong vòng 1 năm doanh nghiệp không khắc phục được vấn đề về vốn điều lệ sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của Thủy sản Mekong, khoản mục vốn điều lệ đã giảm từ gần 126,36 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 99,36 tỷ đồng – thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu 120 tỷ đồng mà HoSE yêu cầu.

Như vậy trong vòng 1 năm nếu Thủy sản Mekong không khắc phục được vấn đề về vốn điều lệ sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Vậy tại sao vốn điều lệ Thủy sản Mekong bất ngờ giảm?

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Thủy sản Mekong đã thông qua việc hủy bỏ cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ. Theo đó toàn bộ 2.700.139 cổ phiếu quỹ đã bị hủy bỏ, vốn điều lệ Thủy sản Mekong giảm từ 126.358.400.000 đồng xuống còn 99.357.010.000 đồng.
Cổ tức bằng tiền 21/02/2018
16/03/2018
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP

 Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

Cổ tức bằng tiền 08/02/2017
16/03/2017
5%
500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2017
Cổ tức bằng tiền 25/12/2015
25/01/2016
6%
600 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2015
Cổ tức bằng tiền 05/02/2015
29/05/2015
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2015
Cổ tức bằng tiền 25/02/2014
30/05/2014
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2014
Cổ tức bằng tiền 10/07/2013
19/09/2013
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 02 năm 2012 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2013
Cổ phiếu thưởng 10/07/2013
14/10/2013
100/15
Phát hành thêm: 1,295,976 (4)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100: 15
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2013
---

Số lượng: 1.295.976 cổ phiếu (Một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm bảy mươi sáu cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 664/2013/TB-SGDHCM ngày 03/07/2013 của SGDCK TP.HCM.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 12.959.760.000 đồng (Mười hai tỷ chín trăm năm mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 14/10/2013

Ngày chính thức giao dịch: Ngày 16/10/2013./.
Cổ tức bằng tiền 13/11/2012
14/12/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2012 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2012
Mua cổ phiếu quỹ 08/10/2012
08/10/2012
KL cổ phiếu quỹ mua: 500,000

AAM: Đã mua 500.000 cổ phiếu quỹ (08/10/2012 17:23)

Tong so co phieu quy: 2.700.000
Cổ tức bằng tiền 25/04/2012
30/05/2012
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức đợt 03 năm 2011 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2012
Cổ tức bằng tiền 07/12/2011
10/01/2012
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2011
Mua cổ phiếu quỹ 02/08/2011
02/08/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: 1,100,000

AAM: Đã mua 1,1 triệu cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 1.100.000 đơn vị
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi giao dịch: 2.200.000 đơn vị
Giao dịch thực hiện từ 10/5/2011 đến 2/8/2011.
Cổ tức bằng tiền 01/08/2011
31/08/2011
18%
1800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 1.800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2011
Cổ tức bằng tiền 02/03/2011
23/03/2011
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2011
Mua cổ phiếu quỹ 10/01/2011
10/01/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: 1,100,000

AAM: Đã mua 1,1 triệu cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/10/2010 đến 10/01/2011.

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM) báo cáo kết quả về việc giao dịch mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 1.100.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.100.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu hiện có: 1.100.000 cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/10/2010 đến 10/01/2011
Cổ tức bằng tiền 31/08/2010
20/09/2010
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền (thay đổi ngày GDKHQ do nghỉ lễ 2/9/2010) 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2010
Cổ tức bằng tiền 14/04/2010
04/05/2010
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3 năm 2009 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2010
Cổ phiếu thưởng 03/11/2009
21/12/2009
10/3
Phát hành thêm: 2,429,864 (136)

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ thực hiện: 30%
Ngày giao dịch dự kiến: 04/12/2009
Cổ phiếu thưởng 03/11/2009
21/12/2009
10/1
Phát hành thêm: 810,000

Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 10 cổ phiếu mới)
Ngày giao dịch dự kiến: 04/12/2009
-------------

AAM: 21/12/2009 - chính thức giao dịch 3.239.864 cổ phiếu phát hành thêm (15/12/2009 15:19)

Danh Mục Tin Tức: