Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
MQN Phát hành khác 19/03/2024
19/03/2024
Khối lượng phát hành: 1,000,000
MQN: Ngày 19/03/2024, giao dịch 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (02/06/2021 10:34)
ITD Cổ phiếu thưởng 13/02/2023
14/02/2023
10/1 Phát hành thêm: 0
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
DNT Cổ tức bằng tiền 09/02/2023
01/03/2023
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
SFI Cổ tức bằng tiền 08/02/2023
08/03/2023
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
MH3 Cổ tức bằng tiền 07/02/2023
28/02/2023
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
SBD Cổ phiếu thưởng 07/02/2023
08/02/2023
1000/59 Phát hành thêm: 0
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:59
VFG Cổ tức bằng tiền 07/02/2023
22/02/2023
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
TDM Cổ tức bằng tiền 06/02/2023
05/05/2023
13% 1300 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
IJC Cổ phiếu thưởng 03/02/2023
04/02/2023
100/16 Phát hành thêm: 34,735,572
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16
USD Cổ tức bằng tiền 01/02/2023
15/02/2023
9.60% 960 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 960 đồng/CP
BST Cổ tức bằng tiền 31/01/2023
16/02/2023
11% 1100 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
CSV Cổ tức bằng tiền 31/01/2023
13/02/2023
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
DXP Cổ phiếu thưởng 31/01/2023
01/02/2023
100/8 Phát hành thêm: 2,078,962
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
DBT Cổ phiếu thưởng 30/01/2023
31/01/2023
10/1 Phát hành thêm: 1,420,512
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
LBE Cổ phiếu thưởng 30/01/2023
31/01/2023
11/9 Phát hành thêm: 900,000
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 11:9


Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN