Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
MQN Phát hành khác 19/03/2024
19/03/2024
Khối lượng phát hành: 1,000,000
MQN: Ngày 19/03/2024, giao dịch 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (02/06/2021 10:34)
TCB Phát hành khác 27/12/2023
27/12/2023
Khối lượng phát hành: 6,323,716
TCB: 27.12.2023, niêm yết bổ sung 6.323.716 cp (23/12/2022 17:49)
Techcombank chuẩn bị rót hơn 10.000 tỷ đồng vào Chứng khoán TCBS (23/11/2022 11:44)
TCB: Đã phát hành 6.323.716 cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (06/09/2022 17:11)
TCB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 3.517.238.514 cp (06/09/2022 17:10)
HBC Phát hành khác 03/11/2023
03/11/2023
Khối lượng phát hành: 6,291,500
HBC: 3.11.2023, giao dịch 6.291.500 cp niêm yết bổ sung (16/12/2022 17:58)


HBC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 274.133.270 cp (04/11/2022 16:19)
NLG Phát hành khác 23/10/2023
23/10/2023
Khối lượng phát hành: 1,140,287
NLG: 23.10.2023, giao dịch 1.140.287 cp niêm yết bổ sung (15/11/2022 03:50)
NLG: 11.11.2022, niêm yết bổ sung 1.140.287 cp (10/11/2022 02:49)
NLG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 384.080.300 cp (21/10/2022 08:44)
IDJ Phát hành khác 18/08/2023
18/08/2023
Khối lượng phát hành: 7,351,290
IDJ: Ngày 18/08/2023, giao dịch đầu tiên 7.351.290 cổ phiếu niêm yết bổ sung (22/09/2022 08:47)
IDJ: Chấp thuận niêm yết bổ sung 7.351.290 cổ phiếu (13/09/2022 08:18)
IDJ: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 173.490.193 cp (12/08/2022 10:24)
GMA Phát hành khác 08/08/2023
08/08/2023
Khối lượng phát hành: 12,800,000
GMA: Ngày 08/08/2023, giao dịch đầu tiên 12.800.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (22/09/2022 08:47)
GMA: Chấp thuận niêm yết bổ sung 12.800.000 cổ phiếu (09/09/2022 07:06)
GMA: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 19.999.999 cp (10/08/2022 09:26)
NSL Cổ tức bằng tiền 04/04/2023
20/04/2023
4.50% 450 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 450 đồng/CP
CEG Cổ tức bằng tiền 03/04/2023
26/04/2023
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
AAM Cổ tức bằng tiền 31/03/2023
14/04/2023
7% 700 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP
CCM Cổ tức bằng tiền 31/03/2023
29/05/2023
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
PRC Cổ tức bằng tiền 30/03/2023
20/04/2023
350% 35000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 35,000 đồng/CP
SMN Cổ tức bằng tiền 30/03/2023
05/05/2023
11% 1100 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
TCM Cổ tức bằng tiền 30/03/2023
14/04/2023
7% 700 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP
VXT Cổ phiếu thưởng 30/03/2023
31/03/2023
100/17 Phát hành thêm: 0
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17
VXT Phát hành hiện hữu 30/03/2023
31/03/2023
2/1(giá: 10,000) Phát hành thêm: 0


Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN