Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
MQN Phát hành khác 19/03/2024
19/03/2024
Khối lượng phát hành: 1,000,000
MQN: Ngày 19/03/2024, giao dịch 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (02/06/2021 10:34)
CMV Cổ tức bằng tiền 14/09/2022
14/10/2022
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
X26 Cổ tức bằng tiền 31/08/2022
31/10/2022
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
GE2 Cổ tức bằng tiền 30/08/2022
03/10/2022
9% 900 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP
SZC Cổ tức bằng tiền 30/08/2022
28/09/2022
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
KSV Cổ tức bằng tiền 29/08/2022
15/09/2022
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
UPC Cổ tức bằng tiền 29/08/2022
15/09/2022
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
SGN Cổ tức bằng tiền 26/08/2022
15/09/2022
25% 2500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
C32 Cổ tức bằng tiền 25/08/2022
21/09/2022
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
BCC Cổ tức bằng tiền 24/08/2022
25/10/2022
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
FPT Cổ tức bằng tiền 24/08/2022
12/09/2022
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
VLB Cổ tức bằng tiền 24/08/2022
16/09/2022
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
DNE Cổ tức bằng tiền 23/08/2022
20/09/2022
7% 700 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP
DRL Cổ tức bằng tiền 23/08/2022
08/09/2022
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
BDW Cổ tức bằng tiền 19/08/2022
16/09/2022
7.50% 750 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/CP


Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN