Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
MQN Phát hành khác 19/03/2024
19/03/2024
Khối lượng phát hành: 1,000,000
MQN: Ngày 19/03/2024, giao dịch 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (02/06/2021 10:34)
HTI Cổ tức bằng tiền 15/12/2022
16/01/2023
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
HHP Cổ phiếu thưởng 09/12/2022
10/12/2022
1000/65 Phát hành thêm: 0
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65
PLC Cổ tức bằng tiền 07/12/2022
23/12/2022
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
IDV Cổ tức bằng tiền 06/12/2022
26/12/2022
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
NTH Cổ tức bằng tiền 06/12/2022
22/12/2022
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
TDB Cổ tức bằng tiền 06/12/2022
28/12/2022
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
NTP Cổ tức bằng tiền 30/11/2022
15/12/2022
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
FOX Cổ tức bằng tiền 29/11/2022
30/12/2022
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
MCM Cổ tức bằng tiền 29/11/2022
22/12/2022
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
MPY Cổ tức bằng tiền 29/11/2022
27/12/2022
6% 600 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP
NTC Cổ tức bằng tiền 29/11/2022
26/12/2022
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
PHN Cổ tức bằng tiền 29/11/2022
21/12/2022
14% 1400 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
PTG Cổ tức bằng tiền 29/11/2022
15/12/2022
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
SJE Cổ tức bằng tiền 29/11/2022
30/12/2022
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP


Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN