Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
PAC Cổ tức bằng tiền 12/08/2021
27/08/2021
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
SBH Cổ tức bằng tiền 10/08/2021
31/08/2021
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
SAL Cổ tức bằng tiền 05/08/2021
24/08/2021
4.45% 445 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 445 đồng/CP
AGP Cổ tức bằng tiền 03/08/2021
20/08/2021
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
QLT Cổ tức bằng tiền 30/07/2021
13/08/2021
30.65% 3065 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3,065 đồng/CP
VLP Cổ tức bằng tiền 30/07/2021
31/08/2021
8% 800 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP
BMS Cổ phiếu thưởng 29/07/2021
30/07/2021
100/14 Phát hành thêm: 7,000,000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
DNE Cổ tức bằng tiền 29/07/2021
30/08/2021
8.50% 850 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 850 đồng/CP
DPR Cổ tức bằng tiền 29/07/2021
30/08/2021
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
GMX Cổ phiếu thưởng 29/07/2021
30/07/2021
100/20 Phát hành thêm: 1,064,139
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
NTW Cổ tức bằng tiền 29/07/2021
16/08/2021
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
NVP Cổ tức bằng tiền 29/07/2021
30/08/2021
1.80% 179.6 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 179.6 đồng/CP
VC3 Cổ phiếu thưởng 29/07/2021
30/07/2021
1000/95 Phát hành thêm: 5,796,486
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:95
VIP Cổ tức bằng tiền 29/07/2021
20/08/2021
6% 600 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP
ADC Cổ phiếu thưởng 28/07/2021
29/07/2021
100/30 Phát hành thêm: 918,000
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30


Danh Mục Tin Tức: