Mã CK:

CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Tên công ty Giá HT KLNY
A32 Công ty cổ phần 32 35
(0)
6,800,000
AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 12.6
(0.1)
171,199,976
AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong 12.7
(0)
12,346,411
AAV Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc 8.4
(0)
31,874,996
ABC Công ty cổ phần Truyền thông VMG 10
(0.1)
20,393,000
ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) 30.8
(0.9)
38,000,000
ABR Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt 15
(0)
3,000,000
ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 33.2
(2.2)
14,107,207
AC4 Công ty cổ phần ACC - 244 4.5
(0)
2,940,862
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 24.5
(0)
1,288,587,738
ACC Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX 19.4
(0)
10,000,000
ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang 26.4
(0)
3,050,781
ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang 22.9
(1.0)
22,799,675
ACM Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường 0.6
(0)
51,000,000
ACS Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 12
(0)
4,000,000

Danh Mục Tin Tức: