Mã CK:

CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Tên công ty Giá HT KLNY
000001.SS China ShangHai Composite Index 3,338.1
(67.7)
0
A32 Công ty cổ phần 32 30
(0)
6,800,000
AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 12.3
(-0.1)
171,199,976
AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong 11
(-0.6)
12,346,411
AAS CTCP Chứng khoán SmartInvest 6.7
(-0.3)
31,000,000
AAV Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc 9.5
(-0.3)
31,874,996
ABC Công ty cổ phần Truyền thông VMG 13.7
(0)
20,393,000
ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) 32.8
(0.4)
38,000,000
ABR Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt 32.9
(0)
20,000,000
ABS Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận 11.4
(-0.2)
37,439,873
ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 33.5
(0)
14,107,207
AC4 Công ty cổ phần ACC - 244 3
(0)
2,940,862
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 21.7
(0.2)
2,161,558,460
ACC Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX 19.2
(-0.3)
10,000,000
ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang 26
(-1.5)
3,050,781

Danh Mục Tin Tức: