Mã CK:

CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Tên công ty Giá HT KLNY
A32 Công ty cổ phần 32 26.1
(0)
6,800,000
AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 12.5
(-0.1)
171,199,976
AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong 11.1
(0)
12,346,411
AAV Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc 5.7
(0.1)
31,874,996
ABC Công ty cổ phần Truyền thông VMG 9.9
(-0.2)
20,393,000
ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) 32.1
(-0.3)
38,000,000
ABR Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt 28.4
(0)
20,000,000
ABS Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận 12
(0.1)
28,800,000
ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 31.1
(-1.7)
14,107,207
AC4 Công ty cổ phần ACC - 244 4.5
(0)
2,940,862
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 23.9
(-0.1)
1,288,587,738
ACC Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX 16.5
(0)
10,000,000
ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang 28.3
(0)
3,050,781
ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang 25.6
(0.6)
22,799,675
ACM Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường 1
(0.1)
51,000,000

Danh Mục Tin Tức: