Mã CK:

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%
Nhóm Ngành +/- Tổng KL (Triệu) NN SởHữu Vốn TT (Tỷ)
Bất Động Sản 812.9
(2.8)
20,165 21% 1,316,514
Cao Su 323.8
(0.3)
2,095 33% 61,821
Chứng Khoán 459.7
(-3.7)
3,282 38% 57,443
Công Nghệ Viễn Thông 988.6
(9.5)
1,714 29% 56,735
Dịch vụ - Du lịch 1,151.7
(2.0)
1,082 31% 48,131
Dịch vụ công ích 340.4
(-0.2)
695 8% 17,065
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 923
(-2)
1,359 26% 64,646
Giáo Dục 1,131.1
(-11.1)
260 36% 6,550
Hàng không 3,818.2
(17.2)
4,366 2% 341,450
Khoáng Sản 73.8
(0.5)
2,453 22% 66,016
Năng lượng Điện/Khí/ 1,528.6
(3.3)
6,609 15% 135,596
Ngân hàng- Bảo hiểm 656.1
(-2.8)
31,705 18% 1,230,434
Ngành Thép 654.1
(-8.1)
5,061 25% 72,445
Nhóm Dầu Khí 504.2
(-5.9)
9,046 24% 379,930
Nhựa - Bao Bì 1,044.2
(-3.0)
834 24% 21,857
Phân bón 304.7
(-0.6)
1,795 38% 22,386
Sản Xuất - Kinh doanh 1,054.4
(4.2)
2,080 30% 64,082
Thực Phẩm 841.7
(-8.6)
7,086 31% 749,396
Thương Mại 1,150.2
(-17.0)
1,509 28% 79,544
Thủy Sản 840.8
(4.5)
1,085 39% 33,188
Vận Tải/ Cảng / Taxi 588.1
(2.4)
3,061 35% 66,163
Vật Liệu Xây Dựng 1,037.6
(-1.8)
2,084 33% 61,362
Xây Dựng 0
(0)
3,188 21% 87,825
Đầu tư phát triển 719.6
(-2.1)
2,003 33% 60,938
Đầu tư xây dựng 531.6
(0.7)
1,871 36% 51,209

Danh Mục Tin Tức: