Mã CK:

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%
Nhóm Ngành +/- Tổng KL (Triệu) NN SởHữu Vốn TT (Tỷ)
Bất Động Sản 839.8
(-14.8)
20,209 21% 1,266,009
Cao Su 364.6
(-4.2)
2,095 33% 63,252
Chứng Khoán 980.9
(-1.1)
3,528 36% 68,473
Công Nghệ Viễn Thông 1,651.2
(-3.0)
1,849 26% 61,886
Dịch vụ - Du lịch 861.3
(-0.6)
1,126 30% 39,541
Dịch vụ công ích 473.4
(-1.1)
699 8% 18,118
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 1,217.2
(-1.7)
1,415 25% 76,640
Giáo Dục 930.1
(4.4)
263 36% 5,340
Hàng không 4,193.6
(-14.2)
4,366 2% 295,975
Khoáng Sản 123.3
(2.1)
2,469 22% 72,021
Năng lượng Điện/Khí/ 2,061.1
(-4.3)
6,647 15% 129,672
Ngân hàng- Bảo hiểm 843.9
(-12.0)
34,346 16% 1,434,687
Ngành Thép 1,349.2
(4.3)
5,671 22% 98,293
Nhóm Dầu Khí 518.6
(-6.7)
9,046 24% 330,734
Nhựa - Bao Bì 1,329.4
(-14.0)
860 23% 26,786
Phân bón 510.3
(0.8)
1,820 38% 35,313
Sản Xuất - Kinh doanh 1,877.7
(-24.6)
2,122 29% 72,148
Thực Phẩm 929.2
(-8.9)
7,480 30% 784,222
Thương Mại 1,367.1
(-20.0)
1,556 27% 97,316
Thủy Sản 1,747.3
(-6.0)
1,291 33% 37,113
Vận Tải/ Cảng / Taxi 819.6
(-5.7)
3,090 35% 81,718
Vật Liệu Xây Dựng 1,377.0
(-18.6)
2,167 32% 70,212
Xây Dựng 0
(0)
3,215 20% 96,414
Đầu tư phát triển 904.9
(2.5)
2,011 33% 69,343
Đầu tư xây dựng 881.2
(22.8)
1,891 35% 55,475

Danh Mục Tin Tức: