Mã CK:

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%
Nhóm Ngành +/- Tổng KL (Triệu) NN SởHữu Vốn TT (Tỷ)
Bất Động Sản 672.7
(1.7)
20,155 21% 1,212,208
Cao Su 322.4
(0.8)
2,095 33% 61,193
Chứng Khoán 506.7
(9.0)
3,520 36% 53,086
Công Nghệ Viễn Thông 1,125.1
(21.5)
1,842 27% 58,695
Dịch vụ - Du lịch 831.3
(0.7)
1,126 30% 44,469
Dịch vụ công ích 383.4
(2.2)
695 8% 17,454
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 1,064.0
(0.6)
1,416 25% 73,517
Giáo Dục 917.1
(-9.7)
263 36% 5,291
Hàng không 3,318.4
(4.9)
4,366 2% 265,942
Khoáng Sản 100.8
(0.2)
2,458 22% 72,013
Năng lượng Điện/Khí/ 1,627.8
(3.5)
6,643 15% 127,073
Ngân hàng- Bảo hiểm 644.5
(8.7)
33,710 17% 1,291,248
Ngành Thép 809.2
(10.2)
5,671 22% 71,344
Nhóm Dầu Khí 398.9
(3.9)
9,046 24% 301,249
Nhựa - Bao Bì 1,191.6
(13.4)
837 24% 25,153
Phân bón 409.6
(2.5)
1,820 38% 31,467
Sản Xuất - Kinh doanh 1,220.6
(4.9)
2,118 29% 66,645
Thực Phẩm 796.8
(6.1)
7,132 31% 696,676
Thương Mại 961.7
(1.8)
1,555 27% 79,453
Thủy Sản 1,466.0
(16.2)
1,291 33% 37,334
Vận Tải/ Cảng / Taxi 642.2
(6.4)
3,090 35% 75,055
Vật Liệu Xây Dựng 1,063.0
(10.7)
2,127 33% 59,182
Xây Dựng 0
(0)
3,212 20% 98,488
Đầu tư phát triển 846.9
(-0.2)
2,011 33% 66,118
Đầu tư xây dựng 605.2
(11.0)
1,888 36% 51,543

Danh Mục Tin Tức: