Mã CK:

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%
Nhóm Ngành +/- Tổng KL (Triệu) NN SởHữu Vốn TT (Tỷ)
Bất Động Sản 0
(0)
19,245 22% 1,175,251
Cao Su 0
(0)
1,874 37% 51,880
Chứng Khoán 0
(0)
3,235 39% 57,084
Công Nghệ Viễn Thông 0
(0)
1,678 29% 45,918
Dịch vụ - Du lịch 0
(0)
1,061 32% 46,138
Dịch vụ công ích 0
(0)
680 8% 17,378
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 0
(0)
1,345 27% 67,878
Giáo Dục 0
(0)
260 36% 6,007
Hàng không 0
(0)
4,366 2% 336,126
Khoáng Sản 0
(0)
2,362 23% 68,975
Năng lượng Điện/Khí/ 0
(0)
6,606 15% 139,782
Ngân hàng- Bảo hiểm 0
(0)
30,599 18% 1,118,590
Ngành Thép 0
(0)
5,055 25% 63,223
Nhóm Dầu Khí 0
(0)
9,008 24% 416,994
Nhựa - Bao Bì 0
(0)
816 24% 21,924
Phân bón 0
(0)
1,795 38% 27,229
Sản Xuất - Kinh doanh 0
(0)
2,041 30% 72,305
Thực Phẩm 0
(0)
6,977 32% 890,956
Thương Mại 0
(0)
1,497 28% 67,883
Thủy Sản 0
(0)
1,081 39% 42,602
Vận Tải/ Cảng / Taxi 0
(0)
3,020 35% 69,841
Vật Liệu Xây Dựng 0
(0)
2,089 33% 59,687
Xây Dựng 0
(0)
2,803 23% 142,305
Đầu tư phát triển 0
(0)
1,962 34% 48,898
Đầu tư xây dựng 0
(0)
1,818 37% 40,985

Danh Mục Tin Tức: