Mã CK:

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%
Nhóm Ngành +/- Tổng KL (Triệu) NN SởHữu Vốn TT (Tỷ)
Bất Động Sản 0
(0)
19,823 21% 1,248,235
Cao Su 0
(0)
1,874 37% 55,507
Chứng Khoán 0
(0)
3,273 38% 56,034
Công Nghệ Viễn Thông 0
(0)
1,688 29% 53,960
Dịch vụ - Du lịch 0
(0)
1,071 31% 45,918
Dịch vụ công ích 0
(0)
680 8% 17,245
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 0
(0)
1,359 26% 62,764
Giáo Dục 0
(0)
260 36% 6,456
Hàng không 0
(0)
4,366 2% 340,721
Khoáng Sản 0
(0)
2,362 23% 68,358
Năng lượng Điện/Khí/ 0
(0)
6,609 15% 132,642
Ngân hàng- Bảo hiểm 0
(0)
31,702 18% 1,264,940
Ngành Thép 0
(0)
5,061 25% 66,692
Nhóm Dầu Khí 0
(0)
9,046 24% 393,955
Nhựa - Bao Bì 0
(0)
825 24% 24,023
Phân bón 0
(0)
1,795 38% 23,826
Sản Xuất - Kinh doanh 0
(0)
2,076 30% 64,645
Thực Phẩm 0
(0)
7,085 31% 819,008
Thương Mại 0
(0)
1,506 28% 79,564
Thủy Sản 0
(0)
1,093 38% 36,627
Vận Tải/ Cảng / Taxi 0
(0)
3,048 35% 69,214
Vật Liệu Xây Dựng 0
(0)
2,084 33% 66,540
Xây Dựng 0
(0)
3,135 21% 94,235
Đầu tư phát triển 0
(0)
1,973 34% 53,435
Đầu tư xây dựng 0
(0)
1,871 36% 47,251

Danh Mục Tin Tức: