Mã CK:

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%
Nhóm Ngành +/- Tổng KL (Triệu) NN SởHữu Vốn TT (Tỷ)
Bất Động Sản 569.4
(22.6)
20,246 21% 1,063,677
Cao Su 264.2
(0.9)
2,095 33% 44,390
Chứng Khoán 341.9
(10.8)
3,338 38% 35,771
Công Nghệ Viễn Thông 826.5
(34.5)
1,714 29% 43,943
Dịch vụ - Du lịch 626.3
(21.0)
1,124 30% 30,772
Dịch vụ công ích 303.0
(3.4)
695 8% 13,889
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 776.1
(17.1)
1,359 26% 53,969
Giáo Dục 927.6
(22.1)
260 36% 5,348
Hàng không 2,434.4
(50.8)
4,366 2% 222,682
Khoáng Sản 92.6
(0.3)
2,454 22% 64,185
Năng lượng Điện/Khí/ 1,291.4
(26.4)
6,609 15% 111,923
Ngân hàng- Bảo hiểm 513.1
(13.7)
33,029 17% 988,060
Ngành Thép 505.6
(7.3)
5,097 25% 55,168
Nhóm Dầu Khí 314.3
(15.1)
9,046 24% 251,529
Nhựa - Bao Bì 886.2
(12.3)
834 24% 18,912
Phân bón 261.5
(3.0)
1,795 38% 18,379
Sản Xuất - Kinh doanh 913.1
(18.8)
2,089 30% 52,216
Thực Phẩm 601.6
(13.4)
7,086 31% 529,626
Thương Mại 716.8
(36.6)
1,519 27% 55,465
Thủy Sản 782.2
(22.8)
1,191 35% 18,011
Vận Tải/ Cảng / Taxi 477.5
(6.4)
3,086 35% 57,842
Vật Liệu Xây Dựng 813.7
(14.2)
2,084 33% 48,588
Xây Dựng 0
(0)
3,188 21% 71,194
Đầu tư phát triển 704.0
(6.3)
2,003 33% 59,303
Đầu tư xây dựng 491.7
(2.1)
1,871 36% 49,000

Danh Mục Tin Tức: