Mã CK:

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%
Nhóm Ngành +/- Tổng KL (Triệu) NN SởHữu Vốn TT (Tỷ)
Bất Động Sản 786.8
(-1.4)
20,228 21% 1,290,901
Cao Su 307.8
(0.6)
2,095 33% 53,677
Chứng Khoán 448.9
(0.0)
3,282 38% 53,437
Công Nghệ Viễn Thông 1,012.1
(-5.9)
1,714 29% 55,487
Dịch vụ - Du lịch 959.4
(0.1)
1,082 31% 44,281
Dịch vụ công ích 341.4
(1.6)
695 8% 16,273
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 890.0
(5.7)
1,359 26% 62,640
Giáo Dục 1,064.4
(-3.8)
260 36% 6,237
Hàng không 3,829.9
(7.1)
4,366 2% 336,640
Khoáng Sản 76.5
(-0.2)
2,453 22% 65,195
Năng lượng Điện/Khí/ 1,430.7
(-11.1)
6,609 15% 123,450
Ngân hàng- Bảo hiểm 735.0
(12.0)
31,705 18% 1,406,590
Ngành Thép 688.2
(-7.7)
5,097 25% 67,671
Nhóm Dầu Khí 480.2
(-0.0)
9,046 24% 363,065
Nhựa - Bao Bì 1,016.2
(5.1)
834 24% 21,724
Phân bón 286.7
(-0.4)
1,795 38% 20,693
Sản Xuất - Kinh doanh 1,077.8
(-6.6)
2,080 30% 61,752
Thực Phẩm 813.4
(1.8)
7,086 31% 735,047
Thương Mại 1,215.4
(7)
1,509 28% 84,517
Thủy Sản 885.7
(-10.0)
1,178 36% 24,717
Vận Tải/ Cảng / Taxi 570.9
(-1)
3,070 35% 66,099
Vật Liệu Xây Dựng 985.3
(0.8)
2,084 33% 57,203
Xây Dựng 0
(0)
3,188 21% 78,082
Đầu tư phát triển 773.4
(-3.1)
2,003 33% 61,999
Đầu tư xây dựng 548.6
(0.9)
1,871 36% 52,757

Danh Mục Tin Tức: