Mã CK:

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%
Nhóm Ngành +/- Tổng KL (Triệu) NN SởHữu Vốn TT (Tỷ)
Bất Động Sản 810.1
(1.1)
19,796 21% 1,225,458
Cao Su 377.1
(-4.8)
1,874 37% 62,953
Chứng Khoán 477.2
(-0.8)
3,249 39% 56,372
Công Nghệ Viễn Thông 949.6
(2.0)
1,681 29% 54,170
Dịch vụ - Du lịch 1,294.3
(-1.8)
1,071 31% 50,364
Dịch vụ công ích 359.8
(0.8)
680 8% 19,007
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 914.4
(4.0)
1,347 26% 66,323
Giáo Dục 1,069.8
(14.3)
260 36% 5,610
Hàng không 4,045.4
(22.2)
4,366 2% 340,693
Khoáng Sản 79.4
(0.2)
2,362 23% 69,051
Năng lượng Điện/Khí/ 1,513.5
(9.7)
6,609 15% 129,809
Ngân hàng- Bảo hiểm 626.5
(-3.2)
30,973 18% 1,178,816
Ngành Thép 653.3
(0.0)
5,061 25% 67,002
Nhóm Dầu Khí 537.8
(3.2)
9,046 24% 406,954
Nhựa - Bao Bì 1,103.9
(-7.6)
822 24% 23,367
Phân bón 338.2
(-0.4)
1,795 38% 24,962
Sản Xuất - Kinh doanh 1,043.9
(-2.4)
2,065 30% 69,461
Thực Phẩm 933.5
(4.2)
6,982 32% 857,172
Thương Mại 1,216.2
(1.2)
1,506 28% 78,884
Thủy Sản 781.4
(1.7)
1,085 39% 38,483
Vận Tải/ Cảng / Taxi 644.7
(-0.5)
3,048 35% 72,584
Vật Liệu Xây Dựng 1,094.5
(3.3)
2,084 33% 67,691
Xây Dựng 0
(0)
3,083 21% 102,394
Đầu tư phát triển 588.7
(-6.3)
1,962 34% 47,412
Đầu tư xây dựng 473.7
(-4.4)
1,818 37% 48,498

Danh Mục Tin Tức: