Mã CK:

DANH SÁCH NHÓM NGÀNH

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%
Nhóm Ngành +/- Tổng KL (Triệu) NN SởHữu Vốn TT (Tỷ)
Bất Động Sản 660.7
(-2.5)
20,375 21% 1,190,044
Cao Su 331.4
(-0.6)
2,095 33% 56,131
Chứng Khoán 453.8
(0.8)
3,509 36% 49,775
Công Nghệ Viễn Thông 1,064.2
(9.0)
1,840 27% 54,646
Dịch vụ - Du lịch 894.1
(-8.0)
1,126 30% 45,192
Dịch vụ công ích 367.6
(-0.0)
695 8% 17,408
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 946.3
(9.4)
1,376 26% 66,492
Giáo Dục 1,021.6
(0.6)
263 36% 5,520
Hàng không 3,039.0
(13.4)
4,366 2% 262,477
Khoáng Sản 95.6
(-0.3)
2,458 22% 69,112
Năng lượng Điện/Khí/ 1,544.6
(-2.8)
6,618 15% 122,116
Ngân hàng- Bảo hiểm 625.3
(-1.4)
33,114 17% 1,221,833
Ngành Thép 727.0
(-2.3)
5,119 25% 67,137
Nhóm Dầu Khí 386.7
(1.8)
9,046 24% 300,082
Nhựa - Bao Bì 1,096.5
(7.9)
854 23% 23,660
Phân bón 356.9
(-0.2)
1,800 38% 28,983
Sản Xuất - Kinh doanh 1,094.8
(-0.8)
2,108 29% 59,755
Thực Phẩm 768.0
(-7.5)
7,131 31% 708,242
Thương Mại 872.3
(-5.1)
1,542 27% 73,445
Thủy Sản 1,194.8
(-2.3)
1,260 33% 31,470
Vận Tải/ Cảng / Taxi 552.6
(-0.8)
3,090 35% 72,559
Vật Liệu Xây Dựng 954.3
(-10.1)
2,122 33% 55,422
Xây Dựng 0
(0)
3,200 21% 96,598
Đầu tư phát triển 790.8
(-1.5)
2,006 33% 62,842
Đầu tư xây dựng 570.6
(-4.9)
1,884 36% 53,497

Danh Mục Tin Tức: