Mã CK:

GIÁ SỔ SÁCH


Mã CK Giá Khớp Giá SS % +/- EPS PE
SJG 7 1,000 0.7% -993 459,892 0
PGV 10 1,000 1% -990 -51,063 -0.2
MVN 12.4 1,000 1.2% -987.6 59,542 0.2
DPS 0.3 10.5 2.9% -10.2 -201 -1.5
B82 0.3 10.1 3.0% -9.8 126 2.4
MQB 9.9 327.6 3.0% -317.7 188 52.7
KSK 0.3 9.3 3.2% -9.0 -14 -21.4
GVR 13.8 388.7 3.6% -374.9 32,609 0.4
DCS 0.4 10.4 3.8% -10.0 -25 -16
TLP 8.7 208.4 4.2% -199.7 4,888 1.8

Danh Mục Tin Tức: