Mã CK:

GIÁ SỔ SÁCH


Mã CK Giá Khớp Giá SS % +/- EPS PE
SJG 6.4 1,000 0.6% -993.6 54,566 0.1
PGV 10.5 1,000 1.1% -989.5 -93,245 -0.1
MVN 14.3 1,000 1.4% -985.7 59,542 0.2
MQB 9.9 327.6 3.0% -317.7 188 52.7
KSK 0.3 9.3 3.2% -9.0 -14 -21.4
GVR 13.4 391.5 3.4% -378.1 20,842 0.6
BCM 25.1 560.5 4.5% -535.4 99,879 0.3
DCS 0.5 10.5 4.8% -10.0 19 26.3
VMI 0.6 10.7 5.6% -10.1 -474 -1.3
DPS 0.6 10.5 5.7% -9.9 -201 -3

Danh Mục Tin Tức: