Mã CK:

GIÁ SỔ SÁCH


Mã CK Giá Khớp Giá SS % +/- EPS PE
DRG 9.6 1,000 1.0% -990.4 12,640 0.8
KSK 0.2 9.3 2.2% -9.1 -14 -14.3
SGO 0.3 11.4 2.6% -11.1 -19 -15.8
DPS 0.3 10.5 2.9% -10.2 -201 -1.5
MQB 9.9 311.9 3.2% -302.0 188 52.7
NDF 0.4 11.1 3.6% -10.7 1,090 0.4
DCS 0.4 10.5 3.8% -10.1 -15 -26.7
B82 0.4 10.1 4.0% -9.7 126 3.2
TLP 8.3 205.5 4.0% -197.2 219 37.9
TOP 0.4 9.6 4.2% -9.2 -1,032 -0.4

Danh Mục Tin Tức: