Mã CK:

GIÁ SỔ SÁCH


Mã CK Giá Khớp Giá SS % +/- EPS PE
GE2 32.3 85,946.6 37.6% -85,914.3 6,466.3 0
MHY 18.8 6,312.2 297.8% -6,293.4 3.8 5
PTG 0.2 27.5 545.5% -27.4 9.1 0
PDT 10 1,123.0 890.5% -1,113.0 9.4 1.1
DRG 14.2 1,164.2 1,219.8% -1,150.0 27.8 0.5
PTX 0.2 12.9 1,546.8% -12.7 0.9 0.2
DNN 0.2 12.9 1,552.8% -12.7 1.9 0.1
HTP 23 1,361.7 1,689.1% -1,338.7 32.7 0.7
DNB 6.9 302.1 2,283.7% -295.2 9.7 0.7
HHR 0.4 13.4 2,980.6% -13.0 2.5 0.2

Danh Mục Tin Tức: