Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/12/2021Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
TTZ 1.8
05/12/2022
1.8
(0)
9.1
01/12/2021
BNA 12.2
29/11/2022
12.2
(0)
46.8
01/04/2022
VC5 0.8
28/11/2022
0.8
(0)
3.7
04/03/2022
IBC 7.6
06/12/2022
7.6
(-0.6)
22.1
01/12/2021
KTT 5.7
05/12/2022
5.7
(0)
18.4
04/01/2022
DDN 9.3
06/12/2022
9.3
(-0.3)
22.5
01/12/2021
STH 4.9
06/12/2022
4.9
(-0.3)
11.5
31/12/2021
SSH 69.5
06/12/2022
69.5
(0.2)
142.3
01/12/2021
BPC 7.1
25/11/2022
7.1
(-0.6)
15.3
10/12/2021
PGN 6.9
28/11/2022
6.9
(-0.6)
14.2
23/03/2022

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN