Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/08/2021Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
CET 5.5
17/08/2022
5.5
(0)
10.7
07/01/2022
BOT 5.2
20/06/2022
7
(0)
55
02/11/2021
THD 38.4
13/06/2022
56.9
(-1.9)
277
31/12/2021
APH 10.7
21/06/2022
13.4
(-0.4)
44.2
06/09/2021
NAF 10
21/06/2022
13.0
(0.1)
34
18/08/2021
SPI 4.2
27/06/2022
6.1
(0)
14.9
02/08/2021
FLC 3.6
20/06/2022
4.9
(-0.0)
22.6
07/01/2022
NHH 12.2
21/06/2022
15.5
(-0.6)
35.7
18/11/2021
OPC 25.2
19/08/2022
25.3
(-0.4)
62.3
30/08/2021
PHC 6.8
20/06/2022
8.6
(-0.1)
24.1
01/09/2021

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN