Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/05/2022Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
VKC 0.9
29/05/2023
0.9
(0)
6.3
04/05/2022
TKC 1.6
25/04/2023
1.6
(0)
8.7
09/09/2022
NHV 3.4
29/05/2023
3.4
(0)
52.9
23/09/2022
FTM 0.8
19/05/2023
0.8
(0)
4
30/05/2022
ATG 1.3
29/05/2023
1.3
(0)
5.8
04/05/2022
DCS 0.6
29/05/2023
0.6
(0)
2.4
04/05/2022
PPI 0.5
29/05/2023
0.5
(0)
2.1
04/05/2022
DTE 5.2
26/05/2023
5.2
(0)
21.2
17/05/2022
S96 0.5
16/11/2022
0.5
(0)
1.3
04/05/2022
RGC 8.2
29/05/2023
8.1
(0)
27.8
09/08/2022

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN