Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/06/2018Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
SSN 3.3
29/03/2019
2.4
(-0.4)
17.8
02/04/2018
PIV 0.8
05/03/2019
0.8
(0)
4.1
02/04/2018
TDG 2.8
22/01/2019
2.4
(0.0)
11.2
17/04/2018
ATA 0.3
19/12/2018
0.3
(0)
1.5
11/04/2018
SJF 4
22/02/2019
3.0
(0.0)
28
24/08/2018
G20 0.4
25/01/2019
0.4
(0)
1.6
24/04/2018
ROS 31.2
30/01/2019
30.7
(0.6)
120.3
02/04/2018
YEG 95.7
20/03/2019
93.5
(1.8)
343
28/06/2018
DCS 0.7
25/02/2019
0.5
(0)
1.7
02/04/2018
HKB 0.7
25/03/2019
0.7
(0)
2.3
14/05/2018

Danh Mục Tin Tức: