Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/08/2018Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
CEN 14
23/08/2019
14
(-0.3)
208.1
22/08/2018
NSH 1.7
22/08/2019
1.7
(0)
12.7
24/08/2018
HVA 1.1
19/08/2019
1.1
(0)
7.4
30/08/2018
DCS 0.4
22/05/2019
0.4
(0)
1.3
10/09/2018
KHB 0.4
16/08/2019
0.4
(0)
1
04/04/2019
KLF 1.1
15/08/2019
1.1
(-0.1)
2.5
01/08/2018
ACM 0.4
08/08/2019
0.4
(0)
1
17/09/2018
CAD 0.3
15/07/2019
0.3
(0)
0.7
29/01/2019
SPP 2.3
13/08/2019
2.3
(0)
5.7
10/09/2018
PIV 0.7
23/08/2019
0.7
(0)
1.6
28/09/2018

Danh Mục Tin Tức: