Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/01/2019Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
KSH 0.3
30/12/2019
0.3
(0)
1.5
05/04/2019
VHE 5.3
20/01/2020
5.3
(-0.4)
31.1
11/02/2019
CVNM1902 1
20/01/2020
1.0
(0)
3
21/10/2019
CFPT1906 1
21/01/2020
1
(0.0)
2.1
12/11/2019
SGO 0.4
21/01/2020
0.4
(0)
0.8
04/10/2019
NDF 0.7
20/01/2020
0.7
(0)
1.4
05/09/2019
CFPT1905 5.7
21/01/2020
5.6
(-0.2)
11.1
12/11/2019
TGG 1.7
21/01/2020
1.7
(0.0)
4.6
08/05/2019
QBS 2.6
21/01/2020
2.6
(0.0)
4.7
16/01/2019
EPC 6.2
13/01/2020
6.2
(0)
10.2
11/10/2019

Danh Mục Tin Tức: