Mã CK:

HOSE: 1,048.69 -44.98 -4.1% 1,481,855,770 23,533 tỷ
HNX: 212.80 -7.16 -3.3% 188,314,409 2,740 tỷ


CK
Giá +/- Khối
lượng
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
HPG 18.60 -1.40 62,775,400 19.90 19.95 18.60
STB 20.75 -1.55 49,350,900 22.25 22.65 20.75
VND 14.30 -0.55 63,588,900 14.70 15.45 14.05
SSI 19.55 -1.25 41,336,800 20.40 20.95 19.55
DIG 17.95 -1.35 44,242,600 19.30 20.40 17.95
VPB 16.90 -1.25 34,482,600 18.15 18.60 16.90
NVL 20.60 -1.55 52,308,700 21.10 21.20 20.60
SHB 10.50 -0.75 44,839,100 11.30 11.50 10.50
HAG 9.52 0.62 37,700,900 8.70 9.52 8.60
GEX 15.50 -0.70 22,518,900 16.15 16.85 15.50
MBB 17.70 -1.30 22,074,300 19 19.05 17.70
LPB 13.05 0.05 36,460,600 13.15 13.70 12.85
HSG 12.25 -0.90 24,489,500 13.10 13.20 12.25
DXG 14.05 -1.05 31,738,600 14.50 14.95 14.05
VIX 8.02 -0.60 24,702,700 8.46 8.62 8.02
KBC 22.10 0.05 13,899,100 21.60 22.45 21.50
PDR 15.50 -1.15 43,724,200 16.65 17.05 15.50
HPX 7.85 -0.59 26,961,200 8.10 8.43 7.85
NKG 12.50 -0.90 22,935,000 13.30 13.35 12.50
POW 10.90 -0.60 12,336,700 11.50 11.55 10.90
Danh sách nhóm
    
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 MUA NHANH - BÁN NHANH:     CSV     DPG     GMD     HAG     LTG     ^NYA     ... Xem thêm    BẮT ĐẦU CHU KỲ TĂNG:     AAS     ACL     AMD     CEN     CMX     CTS     DAH     DRH     DRI     DXG     FID     HUT     ITQ     KSQ     LAS     ... Xem thêm    CỔ PHIẾU MẠNH:     000001.SS     AAA     AAS     AAV     ABB     ACB     ACL     AGR     AMD     APG     APH     API     APS     AVF     BCC     ... Xem thêm

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
IDV 06/12/2022 5% 31
NTH 06/12/2022 10% 44
TDB 06/12/2022 5% 39.8
PLC 07/12/2022 12% 21.6
HHP 09/12/2022 1000/65 8.8
HTI 15/12/2022 10% 17.2
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm
Kinh tễ vĩ mô - Đầu tư
» Nghiên cứu thí điểm mô hình đầu tư công - quản trị tư, đầu tư tư - sử dụng công Nghị quyết của Trung ương đề nghị nghiên cứu áp dụng thí điểm mô hình đầu tư công - quản trị tư, đầu tư tư - sử dụng công; đa dạng hoá nguồn lực, huy động tối đa nguồn lực từ quỹ đất trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.
» Hoạt động thương mại, dịch vụ tiêu dùng sôi động những tháng cuối năm
» Các nhà đầu tư hàng đầu Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư vào Long An
» Tận dụng lợi thế từ nhập khẩu, đầu tư của EU trong EVFTA
» Đưa dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội dần về đích
Danh Mục Tin Tức:


CK Giá +/- KL Open CN TN
HPG 18.6 -1.4 62,775,400 19.9 20.0 18.6
STB 20.8 -1.6 49,350,900 22.3 22.7 20.8
VND 14.3 -0.6 63,588,900 14.7 15.5 14.1
SSI 19.6 -1.3 41,336,800 20.4 21.0 19.6
DIG 18.0 -1.4 44,242,600 19.3 20.4 18.0
VPB 16.9 -1.3 34,482,600 18.2 18.6 16.9
NVL 20.6 -1.6 52,308,700 21.1 21.2 20.6
SHB 10.5 -0.8 44,839,100 11.3 11.5 10.5
HAG 9.5 0.6 37,700,900 8.7 9.5 8.6
GEX 15.5 -0.7 22,518,900 16.2 16.9 15.5
MBB 17.7 -1.3 22,074,300 19 19.1 17.7
LPB 13.1 0.1 36,460,600 13.2 13.7 12.9
HSG 12.3 -0.9 24,489,500 13.1 13.2 12.3
DXG 14.1 -1.1 31,738,600 14.5 15.0 14.1
VIX 8.0 -0.6 24,702,700 8.5 8.6 8.0
KBC 22.1 0.1 13,899,100 21.6 22.5 21.5
PDR 15.5 -1.2 43,724,200 16.7 17.1 15.5
HPX 7.9 -0.6 26,961,200 8.1 8.4 7.9
NKG 12.5 -0.9 22,935,000 13.3 13.4 12.5
POW 10.9 -0.6 12,336,700 11.5 11.6 10.9