Mã CK:

HOSE: 1,035.91 -38.61 -3.6% 877,310,089 16,977 tỷ
HNX: 226.09 -9.04 -3.8% 85,534,430 1,308.3 tỷ


CK
Giá +/- Khối
lượng
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
HAG 10.75 -0.80 10,664,100 10.75 10.95 10.75
HPG 17.60 -0.40 36,474,800 17.65 17.80 17.05
VND 14.25 -1.05 30,613,400 14.60 15.10 14.25
SSI 16.80 -0.60 24,130,800 17.05 17.10 16.20
POW 10.65 -0.75 20,536,500 11.20 11.50 10.65
VPB 15.35 -1.15 19,180,300 16 16.40 15.35
NKG 15.10 -1.10 8,171,400 15.30 15.80 15.10
PVD 20 0.40 15,266,800 19 20.60 18.50
STB 16.75 -1.25 40,976,500 17.60 17.60 16.75
DXG 16.35 -1.20 22,861,100 17.40 17.50 16.35
HSG 11.80 -0.85 10,420,600 12.10 12.40 11.80
SHB 10.35 -0.65 15,297,700 10.55 10.80 10.30
GEX 15.30 -1.10 16,764,600 15.90 16 15.30
VIX 7.98 -0.59 17,161,100 8.11 8.48 7.98
DIG 26.65 -0.65 16,525,700 25.80 26.65 25.40
HNG 4.84 -0.36 8,067,600 5.20 5.20 4.84
VCG 16.65 -1.20 9,506,700 17.10 17.45 16.65
MBB 16.95 -1.15 41,168,300 17.55 17.80 16.85
HCM 19.30 -1.45 6,990,300 19.65 20.20 19.30
DCM 28 -2.10 7,030,700 29.70 29.85 28
Danh sách nhóm
    
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 MUA NHANH - BÁN NHANH:     ^NYA     ... Xem thêm    BẮT ĐẦU CHU KỲ TĂNG:     ... Xem thêm    CỔ PHIẾU MẠNH:     EIB     000001.SS     BCM     BTCUSD     CKG     CTF     DDG     DHM     DSC     FIR     HDC     HTP     KOS     LCM     LPT     ... Xem thêm

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
ASM 07/10/2022 15% 11.9
BCM 07/10/2022 7% 84.5
BSI 07/10/2022 7% 22.7
BTP 07/10/2022 15% 15.5
GMD 07/10/2022 12% 47.5
NT2 07/10/2022 6.5% 26.1
VGP 07/10/2022 7% 26.8
XMP 07/10/2022 10% 17.4
IN4 10/10/2022 12% 100
MSB 10/10/2022 100/30 14.7
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm
Danh Mục Tin Tức:


CK Giá +/- KL Open CN TN
HAG 10.8 -0.8 10,664,100 10.8 11.0 10.8
HPG 17.6 -0.4 36,474,800 17.7 17.8 17.1
VND 14.3 -1.1 30,613,400 14.6 15.1 14.3
SSI 16.8 -0.6 24,130,800 17.1 17.1 16.2
POW 10.7 -0.8 20,536,500 11.2 11.5 10.7
VPB 15.4 -1.2 19,180,300 16 16.4 15.4
NKG 15.1 -1.1 8,171,400 15.3 15.8 15.1
PVD 20 0.4 15,266,800 19 20.6 18.5
STB 16.8 -1.3 40,976,500 17.6 17.6 16.8
DXG 16.4 -1.2 22,861,100 17.4 17.5 16.4
HSG 11.8 -0.9 10,420,600 12.1 12.4 11.8
SHB 10.4 -0.7 15,297,700 10.6 10.8 10.3
GEX 15.3 -1.1 16,764,600 15.9 16 15.3
VIX 8.0 -0.6 17,161,100 8.1 8.5 8.0
DIG 26.7 -0.7 16,525,700 25.8 26.7 25.4
HNG 4.8 -0.4 8,067,600 5.2 5.2 4.8
VCG 16.7 -1.2 9,506,700 17.1 17.5 16.7
MBB 17.0 -1.2 41,168,300 17.6 17.8 16.9
HCM 19.3 -1.5 6,990,300 19.7 20.2 19.3
DCM 28 -2.1 7,030,700 29.7 29.9 28