Mã CK:

HOSE: 992.45 -4.81 -0.5% 162,568,195 0 tỷ
HNX: 103.25 -0.25 -0.2% 44,555,000 0 tỷ

CK Giá +/- KL Open CN TN
CTG 20.50 -0.10 1,872,130 20.60 20.70 20.50
ITA 3.23 -0.05 3,759,500 3.30 3.32 3.21
SCR 6.64 0 2,485,570 6.60 6.65 6.58
FLC 3.90 0 2,375,670 3.91 3.92 3.88
MBB 22.65 0.10 2,872,280 22.70 22.80 22.50
SHB 6.30 0.20 5,466,500 6.10 6.30 6.10
PVD 18.10 0.20 3,042,180 17.70 18.30 17.70
HPG 23.40 0.35 5,386,570 23.25 23.45 23.10
STB 10.70 0.40 6,009,530 10.40 10.75 10.30
ROS 26.60 0.65 13,186,800 25.60 26.60 25
Danh sách nhóm
    
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán      
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 MUA NHANH - BÁN NHANH:     FPT     HVG     PXS     SHI     ... Xem thêm    BẮT ĐẦU CHU KỲ TĂNG:     HAR     JVC     TLD     ... Xem thêm    CỔ PHIẾU MẠNH:     PXS     SHI     AAV     AGR     AMD     ASP     BCE     BCG     BCM     BID     BII     BMI     BMP     BSR     BVH     ... Xem thêm
LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
MBN 23/08/2019 6% 9.4
MCH 23/08/2019 100/15 74
TVH 23/08/2019 21.9% 14.4
SAS 26/08/2019 8% 43.8
SIC 27/08/2019 5% 9.9
VGV 27/08/2019 3.6% 9.7
VSC 28/08/2019 8% 29.5
CAP 29/08/2019 40% 39
CAP 29/08/2019 100/10 39
GAS 29/08/2019 10% 104
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm
Danh Mục Tin Tức: