Mã CK:

HOSE: 1,064.64 5.20 0.5% 639,933,832 11,830 tỷ
HNX: 207.50 1.55 0.8% 83,530,700 1,195.7 tỷ


CK
Giá +/- Khối
lượng
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
HPG 20.80 0 23,770,300 20.80 20.90 20.35
VND 15.50 0.25 29,053,700 15.25 15.60 15.10
VPB 21.05 0.15 23,139,600 20.80 21.30 20.80
STB 26.20 0.20 22,409,800 26 26.35 25.85
HSG 16.10 -0.15 25,686,000 16.25 16.40 15.60
SSI 21.50 0.55 31,980,500 21.05 21.70 20.85
NVL 12.70 -0.10 9,310,800 12.95 12.95 12.65
SHB 10.75 0.15 12,188,400 10.60 10.75 10.55
DXG 12.55 0.10 15,969,100 12.60 12.60 12.30
HQC 3.65 0.04 9,564,300 3.64 3.72 3.56
NKG 15.40 -0.30 20,447,800 15.60 15.90 15
DIG 13.50 0.60 14,812,900 12.95 13.60 12.80
LCG 12.65 -0.05 10,906,400 12.85 12.85 12.45
LPB 15.40 0.05 6,236,700 15.35 15.40 15.20
POW 13.20 0 6,202,000 13.10 13.35 13.05
GEX 12.40 0.05 7,849,700 12.35 12.40 12.20
MBB 18.25 0 10,539,900 18.30 18.40 18.15
VIX 7.70 0.13 14,383,900 7.57 7.80 7.42
HHV 13.45 0.10 5,545,700 13.40 13.45 13.20
HAG 7.33 -0.03 5,625,700 7.36 7.39 7.31
Danh sách nhóm
    
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 MUA NHANH - BÁN NHANH:     CEO     DTI     ELC     GVR     HAX     HDB     HDC     IDC     KBC     KDH     KSH     NLG     NTL     OCB     PVX     ... Xem thêm    BẮT ĐẦU CHU KỲ TĂNG:     ACB     CTG     DTI     HAX     HPG     IDJ     KBC     TCB     TVB     VCB     VIC     VIG     ^UPCOM     ... Xem thêm    CỔ PHIẾU MẠNH:     BVB     DTI     ELC     ^UPCOM     000001.SS     AAA     ACB     ADS     AGR     AMS     APG     APH     APS     BAF     BCC     ... Xem thêm

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
AAM 31/03/2023 7% 11.5
CCM 31/03/2023 20% 47.5
CEG 03/04/2023 5% 2.3
NSL 04/04/2023 4.5% 19.2
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm
Kinh tễ vĩ mô - Đầu tư
» Khởi công, khánh thành nhiều dự án giao thông trong tháng 4 Theo ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải), dự kiến trong quý II/2023, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công 10 dự án, hoàn thành 9 dự án.
» Những địa phương có mức giá biến động nhiều nhất trong năm 2022
» Lý do giúp một tỉnh miền núi dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong quý I/2023
» Vực dậy xuất khẩu ngành nông nghiệp
» Chương trình hành động phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực
Danh Mục Tin Tức:


CK Giá +/- KL Open CN TN
HPG 20.8 0 23,770,300 20.8 20.9 20.4
VND 15.5 0.3 29,053,700 15.3 15.6 15.1
VPB 21.1 0.2 23,139,600 20.8 21.3 20.8
STB 26.2 0.2 22,409,800 26 26.4 25.9
HSG 16.1 -0.2 25,686,000 16.3 16.4 15.6
SSI 21.5 0.6 31,980,500 21.1 21.7 20.9
NVL 12.7 -0.1 9,310,800 13.0 13.0 12.7
SHB 10.8 0.2 12,188,400 10.6 10.8 10.6
DXG 12.6 0.1 15,969,100 12.6 12.6 12.3
HQC 3.7 0.0 9,564,300 3.6 3.7 3.6
NKG 15.4 -0.3 20,447,800 15.6 15.9 15
DIG 13.5 0.6 14,812,900 13.0 13.6 12.8
LCG 12.7 -0.1 10,906,400 12.9 12.9 12.5
LPB 15.4 0.1 6,236,700 15.4 15.4 15.2
POW 13.2 0 6,202,000 13.1 13.4 13.1
GEX 12.4 0.1 7,849,700 12.4 12.4 12.2
MBB 18.3 0 10,539,900 18.3 18.4 18.2
VIX 7.7 0.1 14,383,900 7.6 7.8 7.4
HHV 13.5 0.1 5,545,700 13.4 13.5 13.2
HAG 7.3 -0.0 5,625,700 7.4 7.4 7.3