Mã CK:

HOSE: 1,470.76 -10.82 -0.7% 564,596,240 16,774 tỷ
HNX: 411.27 -0.55 -0.1% 58,998,397 1,949.3 tỷ


CK
Giá +/- Khối
lượng
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
ROS 6.79 -0.51 27,048,500 6.96 7.29 6.79
FLC 10.40 -0.35 17,762,600 10.80 11.15 10.20
HAG 12.65 0 8,091,400 12.90 13.30 12.65
POW 16.40 0.10 7,877,600 16.30 16.40 16
STB 35.40 -0.15 23,697,100 35.30 35.95 34.75
HQC 6.50 -0.38 7,922,700 6.90 7.10 6.50
GEX 35.25 0.25 7,154,000 35 35.80 34.50
HNG 9.40 -0.10 4,529,200 9.60 9.72 9.29
ITA 13.60 -0.10 4,795,700 13.70 14.20 13.50
HPG 42.15 -1.30 14,700,800 43.20 43.50 42
LDG 15.20 -1.10 6,956,500 15.20 16 15.20
MBB 33 -0.30 17,661,500 33 33.35 32.55
SSI 43.40 0.95 7,544,500 42.50 44.50 42.10
TCH 19.50 -0.30 5,029,400 19.60 20.40 19.30
VPB 35.45 -0.45 16,417,500 35.90 36.65 35.40
SCR 16.80 -1.05 6,863,000 17.90 18.45 16.80
DLG 6.40 -0.20 3,707,100 6.43 6.70 6.40
CTG 36.90 -0.75 11,740,400 37.15 37.65 36.70
CII 27.45 -2.05 10,495,500 27.45 28.50 27.45
VCG 41.50 -1.60 9,810,000 42.90 43 40.10
Danh sách nhóm
    
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 MUA NHANH - BÁN NHANH:     AGM     ^NYA     ... Xem thêm    BẮT ĐẦU CHU KỲ TĂNG:     HVN     ... Xem thêm    CỔ PHIẾU MẠNH:     HDB     HUT     000001.SS     AAV     ABB     ACB     ACC     ADG     AGG     AGM     BAF     BCM     BID     BSR     BVH     ... Xem thêm

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
DPM 27/01/2022 10% 41.3
TNH 27/01/2022 100/25 41.6
TRS 27/01/2022 100/15 38.6
DL1 09/02/2022 100/5 9.6
NTH 09/02/2022 10% 38.5
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm
Danh Mục Tin Tức: