Mã CK:

HOSE: 1,074.69 -0.29 -0.0% 481,610,555 8,603 tỷ
HNX: 220.64 0.33 0.1% 77,086,931 1,226.8 tỷ


CK
Giá +/- Khối
lượng
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
DIG 21.20 0.30 14,230,600 21.30 21.70 21.05
SHB 11.70 0 6,340,600 11.70 11.80 11.65
NVL 13.45 0.40 19,985,000 13.20 13.60 13.15
VND 17.30 0.25 22,339,200 17.25 17.45 17.05
SSI 23.35 -0.05 7,997,900 23.50 23.60 23.20
VIX 9.49 -0.01 9,656,700 9.53 9.64 9.40
DXG 14.95 0.35 16,951,300 14.95 15.20 14.90
HPG 21.45 0 5,673,800 21.50 21.60 21.30
STB 27.70 0 3,631,300 27.95 27.95 27.60
HQC 4.66 -0.04 9,410,000 4.79 4.79 4.64
HAG 7.99 -0.06 8,050,900 8.09 8.12 7.96
GEX 15.35 -0.10 5,838,800 15.55 15.75 15.30
HSG 15.95 0.25 7,618,200 15.80 16 15.60
VPB 19.45 0.10 3,545,800 19.50 19.50 19.35
LPB 14.40 0 4,462,000 14.50 14.50 14.30
BCG 9.22 0.02 3,929,500 9.25 9.37 9.19
PDR 14.50 0.80 18,066,200 13.70 14.65 13.70
KBC 27.75 -0.40 4,034,600 28.30 28.30 27.65
LCG 13.55 0.10 5,693,200 13.45 13.65 13.40
POW 13.65 0.05 2,842,500 13.65 13.75 13.60
Danh sách nhóm
    
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 MUA NHANH - BÁN NHANH:     AAS     ABB     AGR     BSI     C4G     CEO     CIG     CVN     DGC     DGW     DTD     DXG     FID     FRT     HCD     ... Xem thêm    BẮT ĐẦU CHU KỲ TĂNG:     DGW     HAX     HSG     HT1     LPB     NAG     VAB     ... Xem thêm    CỔ PHIẾU MẠNH:     AAS     ABB     BCG     BFC     BSI     CEO     DXG     HAX     HDC     HDG     KHP     PDR     SBS     SSI     VGT     ... Xem thêm

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
ABB 30/05/2023 100/10 8.6
BMC 30/05/2023 9% 13.8
BSL 30/05/2023 3% 9.7
CMN 30/05/2023 26% 50.1
CTW 30/05/2023 7.6% 21.6
DDN 30/05/2023 5% 9.8
GMX 30/05/2023 10% 21
GND 30/05/2023 10% 26.8
HRB 30/05/2023 25% 38
MKP 30/05/2023 10% 28
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm
Thị trường chứng khoán
»


Bất động sản
»

Doanh nghiệp
»

Kinh tễ vĩ mô - Đầu tư
»

Tài chính - ngân hàng
»

Tài chính quốc tế
»

Thị trường
»

Danh Mục Tin Tức:


CK Giá +/- KL Open CN TN
DIG 21.2 0.3 14,230,600 21.3 21.7 21.1
SHB 11.7 0 6,340,600 11.7 11.8 11.7
NVL 13.5 0.4 19,985,000 13.2 13.6 13.2
VND 17.3 0.3 22,339,200 17.3 17.5 17.1
SSI 23.4 -0.1 7,997,900 23.5 23.6 23.2
VIX 9.5 -0.0 9,656,700 9.5 9.6 9.4
DXG 15.0 0.4 16,951,300 15.0 15.2 14.9
HPG 21.5 0 5,673,800 21.5 21.6 21.3
STB 27.7 0 3,631,300 28.0 28.0 27.6
HQC 4.7 -0.0 9,410,000 4.8 4.8 4.6
HAG 8.0 -0.1 8,050,900 8.1 8.1 8.0
GEX 15.4 -0.1 5,838,800 15.6 15.8 15.3
HSG 16.0 0.3 7,618,200 15.8 16 15.6
VPB 19.5 0.1 3,545,800 19.5 19.5 19.4
LPB 14.4 0 4,462,000 14.5 14.5 14.3
BCG 9.2 0.0 3,929,500 9.3 9.4 9.2
PDR 14.5 0.8 18,066,200 13.7 14.7 13.7
KBC 27.8 -0.4 4,034,600 28.3 28.3 27.7
LCG 13.6 0.1 5,693,200 13.5 13.7 13.4
POW 13.7 0.1 2,842,500 13.7 13.8 13.6