Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Thống kê Giao dịch NĐT Nước Ngoài
So sánh cổ phiếu
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

GAS - TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP


1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng

» Hiển thị bảng điều chỉnh biểu đồ

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
ASM 11.1 0.1 529,270 11 11.1 11
FIT 12.3 -0.1 352,290 12.3 12.5 12.2
FLC 7.6 0.0 410,300 7.6 7.6 7.6
HAI 10.1 -0.1 32,360 10.1 10.2 10.1
HPG 37.7 -0.1 78,150 37.8 37.8 37.6
HQC 3.3 0 274,090 3.3 3.3 3.3
KLF 6.2 0 730,900 6.6 6.6 6
ROS 119.9 -8.8 1,495,330 121 122 119.7
SCR 11.4 -0.1 240,010 11.4 11.4 11.4
SHB 8 0 998,500 8 8.1 8