Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒCANDLE
Engulfing Pattern (Ngày) SSI,   OGC,   CEO,   SHS,   VNM,   VCG,   GAS,   APS,   MWG,   DRC,   PVI,   AAA,   DPS,   TCM,   LHG,   VIP,   SRC,   THI,   NAS,   ORS,   LAF,   RIC,   TTT,  
Piercing Pattern (Ngày) SHB,   CTG,   BID,   PLX,   TTB,   HCM,   PVB,   SHN,   SJS,   VNH,  
Harami Pattern (Ngày)
Hammer Pattern (Ngày) ACB,   NVL,   VRE,   QCG,   PDR,   AMD,   FCN,   VJC,   DS3,   CII,   SAM,   TPB,   CVT,   VRC,   KDH,   HVG,   FIT,   VNG,   PPC,   TDC,   VTO,   TSC,   KDC,   SHA,   ALV,   AST,   HID,   HTT,   ITD,   TCD,   PLC,   GIL,   BCE,   PVE,   TVN,   HAP,   SBV,   DCL,   D2D,   LGL,   VFG,   SRF,   HU3,   NCT,   DPR,   LCM,   VE9,   NNC,   LSS,   NTP,   ...
Inverted Hammer Pattern (Ngày) VID,  
Dragonfly Doji Pattern (Ngày) KLF,   SPI,   ACM,   HKB,   VCS,   NHP,   PXL,   DAH,   BCG,   PVV,   VAT,   NVT,   CDO,   WSS,   BFC,   MTA,   ASP,   SMC,   OPC,  
Morning Star Pattern (Ngày)
Tweezer Bottoms Pattern (Ngày) MBG,   HBS,  
Bearish Engulfing Pattern (Ngày) NVB,   SAB,   CSC,   VIS,   SCD,  
Dark Cloud Cover Pattern (Ngày)
Bearish Harami Pattern (Ngày) NT2,   HAH,   PPS,  
Shooting Star Pattern (Ngày) IDI,   NKG,   DHM,   KSH,   CVN,   PAN,   SDU,   TAC,   SAS,  
Hanging Man Pattern (Ngày) DBC,   CIG,   IPA,  
Gravestone Doji Pattern (Ngày) HNG,   TTH,   TOP,   SDD,   SVN,  
Evening Star Pattern (Ngày)
Tweezer Tops Pattern (Ngày) DCS,   KSQ,   ACL,  

CANDLEWEEK
Engulfing Pattern (Tuần)
Piercing Pattern (Tuần)
Harami Pattern (Tuần)
Hammer Pattern (Tuần)
Inverted Hammer Pattern (Tuần)
Dragonfly Doji Pattern (Tuần)
Morning Star Pattern (Tuần)
Tweezer Bottoms Pattern (Tuần)
Bearish Engulfing Pattern (Tuần)
Dark Cloud Cover Pattern (Tuần)
Bearish Harami Pattern (Tuần)
Shooting Star Pattern (Tuần)
Hanging Man Pattern (Tuần)
Gravestone Doji Pattern (Tuần)
Evening Star Pattern (Tuần)
Tweezer Tops Pattern (Tuần)

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
CTG 28 0.9 5,200,740 26.7 28 26.7
FLC 5.1 0.0 3,497,360 5.1 5.1 5.1
HHS 4.1 -0.2 3,220,710 4.3 4.3 4.1
MBB 29.3 0.5 3,373,680 28.5 29.5 28.4
PVS 19.9 0 3,391,800 19.7 20 18.8
SBT 17 0.1 2,743,310 16.8 17.2 16.4
SHB 9.5 0.4 7,737,900 8.9 9.5 8.2
SSI 31.2 1.2 6,944,590 30 31.2 29.8
STB 12.2 0.2 4,596,350 12 12.3 11.8
VPB 45.1 0.1 2,602,270 45 45.5 43.2