Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Thống kê Giao dịch NĐT Nước Ngoài
So sánh cổ phiếu
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒCANDLE
Engulfing Pattern (Ngày) VIC,   GEX,   DRC,   DHG,   HDG,   ITC,   BCE,   BIC,   IMP,   NAS,   TMT,   PIT,  
Piercing Pattern (Ngày) FMC,   LUT,   VNH,  
Harami Pattern (Ngày) HRC,   NSC,  
Hammer Pattern (Ngày) SSI,   TCH,   ITA,   VGC,   VCG,   CEO,   HUT,   AAA,   DCM,   VRC,   APG,   VIX,   BWE,   HCM,   TVN,   PHC,   BCG,   TTF,   PVG,   IBC,   PMG,   PXS,   PVC,   DAG,   HCD,   QBS,   PVB,   FCM,   TV2,   DBC,   DIC,   DHA,   NTP,   VC7,   ADS,   LIX,   PGS,   MAS,   BTD,   UDC,   GSP,   DTA,   GTA,   TFC,   GDT,   PTC,   TKC,   PSI,  
Inverted Hammer Pattern (Ngày) VNG,   SCD,   DXV,  
Dragonfly Doji Pattern (Ngày) SHS,   ACM,   PXL,   DST,   MHC,   KDM,   STK,   MPT,   HKT,   CTP,   CIG,   MTA,   VCR,   VCC,   VC9,  
Morning Star Pattern (Ngày)
Tweezer Bottoms Pattern (Ngày) PV2,   PXA,  
Bearish Engulfing Pattern (Ngày) IDJ,   TNA,   SGT,   SFI,   VMD,  
Dark Cloud Cover Pattern (Ngày) VTB,  
Bearish Harami Pattern (Ngày) PGI,  
Shooting Star Pattern (Ngày) SCR,   SBT,   DXG,   HHS,   CCL,   PC1,   DHM,   NBB,   SAS,   FTS,   PME,   LM7,   DBT,   HAS,  
Hanging Man Pattern (Ngày) NDN,   HLD,   HU3,   LBM,   IPA,  
Gravestone Doji Pattern (Ngày) DPS,   NHP,   KSK,   HKB,   TOP,   ASA,   CLG,   HBS,   CLC,   VE2,   PDN,  
Evening Star Pattern (Ngày)
Tweezer Tops Pattern (Ngày) SVN,  

CANDLEWEEK
Engulfing Pattern (Tuần)
Piercing Pattern (Tuần)
Harami Pattern (Tuần)
Hammer Pattern (Tuần)
Inverted Hammer Pattern (Tuần)
Dragonfly Doji Pattern (Tuần)
Morning Star Pattern (Tuần)
Tweezer Bottoms Pattern (Tuần)
Bearish Engulfing Pattern (Tuần)
Dark Cloud Cover Pattern (Tuần)
Bearish Harami Pattern (Tuần)
Shooting Star Pattern (Tuần)
Hanging Man Pattern (Tuần)
Gravestone Doji Pattern (Tuần)
Evening Star Pattern (Tuần)
Tweezer Tops Pattern (Tuần)

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
CTG 35.0 -0.9 13,238,950 34.7 35.4 33.9
FLC 6.1 -0.1 12,963,640 6.1 6.1 6.0
HAG 7 -0.2 5,952,530 6.9 7.2 6.9
IDI 12.8 -0.9 4,487,140 13 13.2 12.8
MBB 35.5 -0.5 9,918,700 35 35.5 34.5
SBT 17.4 -0.8 5,653,060 17.2 17.9 17.2
SCR 12.6 -0.6 11,612,210 12.5 12.9 12.5
SHB 12.9 -0.4 24,967,300 13.2 13.2 12.5
SSI 39.6 -0.7 9,963,470 39.1 39.6 38.1
STB 15.8 -0.3 17,462,630 15.5 15.8 15.4